Evropska-unie.6

DOTAČNÍ PROJEKT EU / snížení energetické náročnosti provozu a výrobního procesu

OP PIK Úspory energie VI. Výzva

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0024426

Realizace energetických opatření v rámci výrobního provozu ve společnosti Moravec – pekárny s.r.o.

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti provozu a výrobního procesu společnosti Moravec – pekárny s.r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se jak snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě 2 ks stávajících energeticky náročných pecí pro výrobu pekařských výrobků, tak díky realizaci energetických opatření týkajících se modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů, kdy dojde k náhradě stávajícího energeticky náročného osvětlení za nové moderní vysoce efektivní LED osvětlení.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.