Pracovni-prostredi-2

ZKVALITNĚNÍ PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ

V prvním čtvrtletí tohoto roku jsme zkolaudovali  novou budovu, kde byly, mimo jiné, přemístěny  pomocné sklady obalů, pracovních oděvů a archív. Stavba byla započata v roce 2015 demolicí původního zastaralého objektu. Současně bylo rozšířeno parkoviště pro osobní vozy.

Pracovni-prostredi