Evropska-unie.7

DOTAČNÍ PROJEKT EU /Vybudování FVE / provoz Lanškrounská

NPO Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I.výzva

Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002727

Vybudování FVE ve společnosti Moravec – pekárny s.r.o. v provozu Lanškrounská

Hlavním cílem projektu je instalace FVE o předpokládaném výkonu 54 kWp bez akumulace energie na provozním objektu společnosti v provozu Josefská, což umožní společnosti pokrytíčásti spotřeby el.energie za pomocí obnovitelných zdrojů. Projekt je koncipován a je v souladu s podmínkami a s parametry programu Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I.výzva.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Evropska-unie.7

DOTAČNÍ PROJEKT EU / Vybudování FVE / provoz Josefská

NPO Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I.výzva

Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002725

Vybudování FVE ve společnosti Moravec – pekárny s.r.o. v provozu Josefská

Hlavním cílem projektu je instalace FVE o předpokládaném výkonu 54 kWp bez akumulace energie na provozním objektu společnosti v provozu Josefská, což umožní společnosti pokrytíčásti spotřeby el.energie za pomocí obnovitelných zdrojů. Projekt je koncipován a je v souladu s podmínkami a s parametry programu Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I.výzva.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Evropska-unie.6

DOTAČNÍ PROJEKT EU / snížení energetické náročnosti provozu a výrobního procesu

OP PIK Úspory energie VI. Výzva

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0024426

Realizace energetických opatření v rámci výrobního provozu ve společnosti Moravec – pekárny s.r.o.

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti provozu a výrobního procesu společnosti Moravec – pekárny s.r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se jak snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě 2 ks stávajících energeticky náročných pecí pro výrobu pekařských výrobků, tak díky realizaci energetických opatření týkajících se modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů, kdy dojde k náhradě stávajícího energeticky náročného osvětlení za nové moderní vysoce efektivní LED osvětlení.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.